Potřebujete bezchybně přepsat rukopisy, strojopisy, video nebo audiozáznamy?

Tak právě to děláme. Jsme přesnější než software a pečlivější než znuděný brigádník. U nás se vám tedy nestane, že v přepisu budou nesmyslná slova apod. Materiály přepisujeme podle vašich požadavků – buď doslova, tj. včetně nespisovných výrazů, nebo text rovnou „převedeme" do spisovného jazyka.
 
Zdrojová data nám můžete předat v tištěné podobě nebo naskenované podobě (rukopisy), poslat e-mailem nebo nasdílet přes různá úložiště (Dropbox, Google Disk apod.). Poskytnutá data samozřejmě považujeme za důvěrná.
 

Ceník přepisů:
  • Přepis textu ze strojopisu do elektronické podoby                                  49 Kč/normostrana (1 normostrana = 1 800 znaků s mezerami)
  • Přepis textu z ručně psaného vzoru do elektronické podoby             od 89 Kč/normostrana (cena v závislosti na čitelnosti rukopisu)
  • Přepis audiozáznamu a videozáznamu                                            od 159 Kč/normostrana (cena v závislosti na kvalitě záznamu)
 
Cena u nás zahrnuje: samotný přepis, pečlivou kontrolu souladu s originálem + u přepisu audio a video navíc automaticky provádíme také korekturu textu dle dohody s klientem. V případě přepisu rukopisů nabízíme korekturu zvlášť za výhodných podmínek.

Platíte vždy za normostrany již přepsaného textu, tedy za skutečný výsledek práce (cena se tedy neodvíjí od počtu hodin, které prací strávíme).
 
Proč je přepis zdánlivě tak drahý?
 
Ač se to na první pohled nezdá, pečlivé přepisování zejména audiozáznamů a videozáznamů je poměrně náročné. Ostatně vyzkoušejte si sami přepsat třeba minutový audiozáznam. 
 
Dobrá rada: Pokud se vám i tak zdají naše ceny vysoké a chystáte se svěřit do rukou někoho jiného, doporučujeme vám si „přepisovatele“ nejdříve vyzkoušet. Dejte mu nejprve na zkoušku přepsat jen část záznamu – například 5 minut. Můžete si tak včas ověřit, v jaké kvalitě přepis dostanete.